invloed uitoefenen op wat voor je ligt

door vanuit het nu om te kijken

en betekenis te geven aan het geleerde

Afdrukken

‘op dit ogenblik'
Nu verwijst naar het moment. In het hier en nu kunnen we invloed uitoefenen. Realiserend dat gisteren voorbij is; dat is verleden tijd. Met het verleden kunnen we echter wel één belangrijk ding; we kunnen er van leren. We kunnen leren van dingen die anders verlopen zijn dan de bedoeling was. Sterker nog, een mens leert pas écht van de dingen die fout zijn gegaan en veel minder van de dingen die de eerste keer goed gaan.
Het geleerde kunnen we gebruiken om invloed uit te oefenen op de toekomst. De toekomst bepalen we echter niet alleen. Er zijn altijd andere mensen waarmee we dat doen. Samen met anderen zijn we in staat om meer effect te hebben. De invloed die wij hebben op de toekomst kunnen we slechts in het nu uitoefenen. Door je hier bewust van te zijn en dit mee te laten spelen in onze dagelijkse bezigheden is het mogelijk om daadwerkelijk invloed te hebben op de toekomst. Toch zullen we allemaal afhankelijk blijven van omgevingsinvloeden. Al deze tezamen hebben invloed op wat er uiteindelijk zal gebeuren.

Kortom, als jij je bewust bent van je eigen wezenlijke invloed in het hier en nu, zul je meer en meer ervaren dat dingen gaan zoals je verwacht dat ze zullen gaan.

Afdrukken

‘eerlijk, waarachtig, onvervalst, oprecht, werkelijk, wezenlijk authentiek’

Écht geeft meerwaarde aan elk zelfstandig naamwoord of werkwoord dat daar op volgt. Voorbeelden zoals échte aandacht, écht vertrouwen, écht samenwerken, écht luisteren, échte verantwoordelijkheid, écht contact, enz. laten zien en voelen dat het hier écht ergens om gaat. In het algemeen zijn mensen auditief gevoelig voor de klemtoon van een woord, waardoor in dit geval het woord “écht” en ook het woord dat daarop volgt extra nadruk krijgt. Het woord écht in onze communicatie wekt de aandacht van de ander; de aandacht wordt gevestigd op het onderwerp waar het in dat geval om gaat. Het woord “écht” zet hiermee ook iets in gang bij de ander; hij/zij gaat nadenken over wat er zojuist gezegd is.

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op