als je kunt delen,

kun je vermenigvuldigen

Visie

Verandering is het meest constante proces is in ons leven. De wereld om ons heen, zowel zakelijk als privé, is altijd in beweging. Het is ons als mensen individueel en zeker ook gezamenlijk een continue opgave om hiermee om te gaan. Het vraagt creativiteit en doorzettingsvermogen om telkens weer een antwoord te vinden op elke nieuwe situatie waarin we terecht komen. Antwoord geven op dat wat we aantreffen, dat is onze klus. Deze antwoorden liggen in de stroom van ieders persoonlijke rivier.
Vanzelfsprekend zal dat antwoord voor ieder individu anders klinken. Wij geloven dat de grootste kans van slagen behaald zal worden als we dit samen doen vanuit ieders autonome ontwikkeling; door échte aandacht te geven aan contact en interactie tussen mensen. Daarmee komen al die persoonlijke rivieren uit in één grote oceaan met wijdsheid, verte en diepte en vormt zo een grote collectieve wijsheid.

 

Zoals een grote boom goed geworteld moet zijn in de grond, zo hebben wij als basis onze waarden. Deze waarden vormen onze basis van waaruit wij te werk gaan.

aandacht en respect

open en eerlijk

contact en verbinding

duidelijk en direct

leren en doen

energie en plezier

Hier houden wij ons aan en worden wij door u ook graag aan gehouden.

Missie

Onze begeleiding richt zich op ontwikkeling van identiteit en autonomie. De identiteit van een mens en de identiteit van een organisatie. Dit begint bij contact en contract tussen mensen onderling. Met andere woorden, dit draait om de relatie tussen mensen. Onze waarden (zie boven) vormen hiervoor de basis.

Onze bijdrage is gericht op persoonlijkheid- en organisatieontwikkeling, communicatie, motivatie, leren, leiderschap en de invloed van systemen op mens en organisatie. Uitgangspunt hierbij is...

als je de omgeving rondom een professional optimaal inricht, deze professional vanuit intrinsieke motivatie en persoonlijke kracht resultaten levert die optimaal bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Wij zorgen ervoor dat het verandertraject binnen jouw organisatie of jouw persoonlijk ontwikkelproces zuiver en oprecht verloopt, van idee/probleem via doel tot en met geïmplementeerd en standvastig resultaat. Het is te allen tijde jóuw traject en daar bent jij zelf verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het begeleidingswerk in de volle breedte ligt bij ons.

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op