Ubuntu

Ubuntu: “Umuntu Ngumntu Ngbantu: een mens is een mens omdat er anderen zijn… Met andere woorden, ik ben omdat jij bent!”

Ikzelf haal veel inspiratie uit deze Afrikaanse levensfilisofie. Daarnaast laat ik me ook inspireren door tradities en wijsheden van oude indianen en het boedisme.

Ubuntu is het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is de van origine Zuid-Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, zoveel kan leren. De Ubuntu-geest ‘ik ben, omdat wij zijn’ laat zich in beginsel eenvoudig vertalen naar onze organisaties en communities. Het betekent dat het belang van teamspirit, onderlingvertrouwen, respect en natuurlijk gezag, en gemeenschappelijk resultaat, belangrijker zijn dan maximaal eigenbelang. Het gaat om het bewustzijn van de innerlijke waardigheid in plaats van om arrogantie. Men probeert uit te stijgen boven het eigenbelang in plaats van dat de sterkste zijn macht probeert te laten gelden. En, mensen weten (weer) samen te vertrouwen op de kracht van de dialoog.

Wat betekent Ubuntu voor mij? Ik ben met Ubuntu in aanraking gekomen door Nelson Mandela. De grote vraag die voor mij speelt met betrekking tot Nelson Mandela is “Hoe bestaat het dat iemand die 27 jaar onterecht gevangen heeft gezeten, vooral oog heeft voor alles wat goed is aan een mens?” Zelfs aan de mensen die hem onrecht hebben aangedaan. Hij zei van hen: “Hij was een beter mens dan zijn gedrag liet zien. Niemand is met vooroordelen of als racist geboren. Geen mens is van nature wreed. Wreedheid is iets wat de mensheid door omstandigheden, de omgeving of opvoeding wordt bijgebracht of geleerd. Het is niet aangeboren.” En voor mij is dat ook waar het echt om gaat. Alle mensen hebben het goede in zich. Het gaat er alleen om hoe zij dat in zichzelf leren ontdekken en gebruiken.

Ubuntu ervaren. Bij mijn eerste bezoek aan Zuid Afrika in november 2012 heb ik Ubuntu aan den lijve ondervonden. Daar was slecht een bezoek aan het township Khayelitsha voor nodig. We werden daar ontvangen door Gladys. Zij runt in Khayelitsha al een paar jaar met succes een bed & breakfast. Gladys uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. We werden ontvangen door de burgemeester en namen plaats op de eerste rij in de kerk. Dit was een feest! Vergelijk het met de gospelmissen in Amerika en dat keer twee. Je voelt de eenheid van deze mensen en ook hun kwetsbaarheid waarmee ze hun diepste verlangens laten horen en zien. Als ik een halfuur later weer buiten kom is er voor mij maar een conclusie: ALLES IS LIEFDE! Zij laten het zien en wij mogen dat voelen, leve mijn kwetsbaarheid.

Deze ervaring heeft mij, en uiteindelijk ons hele gezin, ertoe gebracht om in 2013 drie weken met z’n allen vrijwilligerswerk te doen op een school in de township Nyanga, Kaapstad. Het was super om dit met ons gezin te kunnen ervaren en delen!

Het inzicht dat deze ervaringen mij heeft gegeven is het grote verschil met onze westerse op kapitaal georiënteerde wereld. Wij leven in een wereld waarin we onze kwetsbaarheid beter niet laten zien, omdat we dan misschien wel eens beoordeeld zouden kunnen worden als niet sterk, als zwak. Als je echter moeite doet om je eigen kwetsbaarheid te onderzoeken, zul je ontdekken dat er een voedingsbron achter zit. Een voedingsbron die je in staat stelt om ÉCHT te worden met alles wat in je jou aanwezig is en alles wat er niet is. Door jezelf zo aan te kunnen nemen en vervolgens te laten zien, wordt je een waardevol mens waar anderen veel aan hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *