Leidinggeven aan professionals doe je zo

Leidinggeven aan professionals, hoe doe je dat?

We komen uit een productiegericht tijdperk, waarbij men medewerkers moest vertellen (instrueren) wat er gedaan diende te worden. Simpelweg omdat de leidinggevende "het wel allemaal wist". Heden ten dage blijkt meer en meer dat dit niet meer werkt. Enerzijds door veranderende markten door onder meer globalisering en anderzijds door de ontwikkeling van mensen met elke generatie en de daarbij horende manier van communiceren. De huidige professionals, en zeker de nieuwe generatie, zijn steeds minder op zoek naar sec een baan of werk, maar willen zich blijven ontwikkelen, blijven leren. Professionals hebben de ruimte nodig om zichzelf te kunnen ontplooien. Dat is sowieso kenmerkend voor ons als mens. Wij dagen onszelf uit om continu te blijven leren en ervaren om hierdoor onszelf beter te leren kennen en te ontdekken tot wat wij in staat zijn. Daarbij komt dat dit geen solistisch proces is, maar dat we dit als sociaal wezen vooral willen realiseren in contact met anderen. Vanuit die gedachte zijn professionals op zoek naar een werkgever die hen hierbij kan ondersteunen. Zij kijken ook veel meer vanuit een (tijdelijke) werkrelatie naar een werkgever. Deze relatie is er een van gelijkwaardigheid; ik als professional bied mijn kennis en ervaring aan om bij jou als werkgever een bijdrage te leveren in ons gezamenlijke succes! Kortom, in mij beleving zijn deze professionals intrinsiek gemotiveerd, hebben een hoge mate van autonomie en dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en daarmee voor de relatie met jou.

Wat kun je hier als werkgever dan mee? Hoe ga je met deze mensen om, hoe stuur je ze aan?

Om dit als werkgever te bewerkstelligen zijn er slechts drie eenvoudige aspecten nodig. Met deze aspecten ben je in staat om binnen je onderneming/organisatie een ‘vruchtbare’ werkomgeving te realiseren waardoor medewerkers geïnspireerd raken en je als bedrijf als boeiend bent. En dit boeiend zijn maakt dat medewerkers zich vanuit eigen beweging aan je zullen binden.
Hieronder in het kort de drie aspecten die ik bedoel:

1. Geef je medewerkers een opdracht waarbij de lat voldoende hoog ligt zodat ze zich moeten ‘strekken’ om deze taak te kunnen volbrengen. Essentieel daarbij is dat je hen ook echt de verantwoordelijkheid daarvoor geeft, dus als leidinggevende dien je dan ook echt te delegeren. Hiermee bedoel ik dat delegeren meer is dan het enkel en alleen geven van een opdracht aan een medewerker, maar dat het ook betekent dat je hem of haar als leidinggevende ook begeleidt tijdens het uitvoeren van de opdracht. Niet vanuit het perspectief voordoen of controle natuurlijk, maar vanuit vertrouwen op hun eigen autonomie, motivatie en vooral verantwoordelijkheidsgevoel om de taak te kunnen dragen en tot een goed eindresultaat te kunnen brengen.

2. Zorg ervoor dat je medewerkers de gelegenheid krijgen om zichzelf proactief te kunnen blijven ontwikkelen. Dit kan door hen actief te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door hen een persoonlijk ontwikkelplan te laten opstellen met een scope van bijvoorbeeld 1-3 jaar. Het is daarbij van belang om de relatie te leggen met de business roadmap van de onderneming. Wat heb je in de toekomst nodig als bedrijf om succesvol te zijn en blijven?

3. Last but certainly not least is het van belang dat er echt contact is tussen leidinggevende en medewerker. En met echt contact bedoel ik contact op persoonlijk niveau, want zoals hiervoor al gesteld hebben wij mensen behoefte aan contact met andere mensen. Dit contact met anderen hebben we nodig als reflectie, waardoor wij uiteindelijk onszelf en ook de ander kunnen laten groeien.

Als bedrijf heb je veel variabelen die leiden tot het wel of niet succesvol zijn. Echter is er maar een van die variabelen die autonoom en zelfsturend is en dat zijn je medewerkers. Als je er vanuit gaat dat zij het verschil kunnen maken en hen daarvoor het vertrouwen geeft, dan zul je zien dat wat je daarvoor terugkrijgt alle verwachtingen zal overtreffen.

Tip: lees ook Leidinggeven aan professionals? Niet doen! van M. Weggeman

Dank en groet,
Maarten van Herk
Nu Echt…!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *