Coaching en begeleiding

Écht leren en ontwikkelen kost tijd. Om deze tijd zo effectief mogelijk te benutten kiezen wij voor de 70:20:10 methodiek. Dit houdt in dat het grootste gedeelte (70%) van het leren gerealiseerd wordt door het in de dagdagelijkse praktijk en met ondersteuning (20%) toepassen van de door middel van training aangeleerde vaardigheden (10%).

Deze ondersteuning is gericht op begeleiding door mentoring en/of coaching. Het verschil tussen deze twee is dat mentoring vooral gebaseerd is op het inhoudelijke deel je vakmanschap en coaching vooral gericht is op je persoonlijkheid. Een mentor is iemand die 'meester' is op een specifiek vakgebied en in staat is om dat weg te leren middels een meester-gezel relatie. Een coach is iemand die vanuit psychologische kennis en ervaring kan bijstaan in jouw ontwikkeling op het gebied van overtuigingen en gedrag.

Deze laatste rol kunnen wij voor jou invullen.

Individuele/1-op-1 coaching

1-op-1 coaching richt zich op het begeleiden van jou bij jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan gaan over verdere ontwikkeling van jouw talenten, om die nog beter te kunnen inzetten, maar het kan ook gaan over aspecten waarin je worstelt of wellicht zelfs vastloopt. Denk bij die laatste aan bijvoorbeeld het (nog) niet vaardig zijn in bepaalde persoonlijke of zakelijke competenties of stressgerelateerde onderwerpen veroorzaakt door werkdruk of professionele dan wel persoonlijke relatieproblemen.

Groeps-/Teamcoaching

Groepscoaching richt zich op het gezamenlijke leerproces. Deze vorm van begeleiding is gericht op bijvoorbeeld managementteams, projectteams, afdelingen, opleidingsgroepen, e.d. Deze begeleiding vindt plaats in de vorm van een workshop, intervisie of supervisie.

Een Workshop is erop gericht om als groep te werken aan een specifiek thema dat voor deze groep op dat moment van toepassing is.

Intervisie is een methode waarin, bij voorkeur zonder begeleiding, de groep samenkomt en met elkaar oefent en leert op basis van individuele leerpunten en/of groepsonderwerpen.

Supervisie is een methode om als individu op basis van eigen inbreng en samen met de groep te kunnen leren onder toezicht van een supervisor (coach). Hierdoor leer jij zelf met betrekking tot jouw concrete leerpunt en tegelijkertijd leren de anderen ook.

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op