Opleidingen

Zoals aangegeven in onze visie en missie geloven wij bij persoonlijke en organisatorische ontwikkeling in een aanpak op het niveau van identiteit van individuen en van teams/organisaties. Dit kan alleen als onder die aanpak een stevige architectuur ligt. Wij bieden opleidingsprogramma's aan met een vaste architectuur van vakinhoud, leiderschap en organisatorische context als uitgangspunt en bouwen daarop voort op basis van uw specifieke behoefte aan persoonlijke en zakelijke competenties. Hierdoor ontwikkelen uw medewerkers zich tot professionals met impact. Wij geloven in deze architectuur als was het de fundering van een bouwwerk. Een stevige en degelijke fundering is de basis waarop de mooiste bouwwerken te realiseren zijn. Met andere woorden, wij hebben de basis voor uw ontwikkel-/opleidingsvraag in huis. Hierop bouwen wij samen met u uw programma (bijv. ontwikkeling, acceleratie, introductie, etc.) of zelfs academy/university.

Wanneer u een opleidingsvraag hebt dan kunt u daarmee bij ons terecht. Samen met u inventariseren wij de échte vraag, stellen we de probleemstelling op, creëren we de voor u specifieke oplossing en zorgen er voor dat het ook realiteit wordt. Kortom van inventariseren via plannen naar doen!

Om het opleidingsprogramma daadwerkelijk te realiseren en uit te voeren beschikken wij over vele gereedschappen waarmee uw gereedschapskist gevuld kan worden. Denk hierbij aan trainingen en workshops en aan begeleiding in de vorm van coaching en mentoring.

Vakinhoud, of zeg maar gerust vakmanschap, is wat de échte professional als basis bezit. De keuze hiervoor is vaak al op jonge leeftijd gemaakt doordat je van kinds af aan hier speciaal in geïnteresseerd was. Veelal is het dan ook meer dan geïnteresseerd zijn, het is je passie...

Dit is wat ik wil doen!

Op dit vakgebied ligt je focus, hiervan wil je alles te weten komen. Het is de keuze van je studie en daarna ook de start van je professionele carrière. Door de jaren van inhoudelijke ervaring die je opdoet ben je geworden wat je nu bent.

Dit is jouw vakmanschap en dat is belangrijk. Dit mag je niet verloochenen. Nee, je mag het koesteren!

Leiderschap gaat over jou als individu. Hoe leid jij jezelf? Hiervoor is het belangrijk dat je jezelf leert kennen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Dit is het gebied van bewustwording van je overtuigingen en gedrag. Over jouw waarden, talenten, valkuilen, jouw autonomie...

Dit ben ik!

Leiderschap ook over leidinggeven. Zo gauw je weet wie jij bent en hoe jij de dingen doet, kun je anderen ook bewuster tegemoettreden. Je bent in staat om te investeren in opbouw en onderhoud van relaties met mensen waarmee je samenwerkt.

Leiderschap maakt je vaardig om te dienen vanuit je werkelijke zijn. Dienstvaardig naar de ander toe én naar jezelf!

Het hebben van veel kennis en ervaring in je vakmanschap en leiderschap is belangrijk. Het is essentieel om de vaardigheid te ontwikkelen om deze beide toe te passen in de context waarin je werkt. Op die manier bied je aan jouw organisatie toegevoegde waarde en zeker ook aan jezelf...

Ik heb impact!

Door impact groeien jouw effectiviteit en efficiëntie. Je bent in staat om op nagenoeg elke situatie een volwassen antwoord te geven, waarbij je oog hebt voor de balans tussen professionele en persoonlijke kant van een zaak.

Je bent iemand die balanceert tussen inhoud, relatie en omgeving. Je bent een evenwichtskunstenaar!

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op